НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЯКОЮ КЕРУЄТЬСЯ ВЕЛИКОДОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ

 1. Конвенція про права дитини.
 2. Конституція України (ст. 53).
 3. Закон України "Про освіту" (зі змінами).
 4. Закон України "Про загальну середню освіту".
 5. Закон України "Про мови".
 6. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".
 7. Закон України "Про охорону праці".
 8. Закон України "Про цивільну оборону".
 9. Закон України "Про дорожній рух".
 10. Закон України "Про пожежну безпеку".
 11. Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організаці".
 12. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті.
 13. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку".
 14. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
 15. Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 16. Інструкція Про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров’я.
 17. Статут гімназії.

- Наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 кл. ЗНЗ"(у вкладеннях)

-Оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів (2017 р.) див.запосиланням

- Опис ключових змін в оновлених програмах -за посиланням

Більше про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 кл. читайте запосиланням

Про організацію освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах

- Рішення Колегії МОН України від 26.05.2017 р. протокол № 4/2-2 "Про стан та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні" - у вкладеннях

- Лист Західно-Української Асоціації "Спадщина України" від 09.08.2017 р. № 180-230 "Перелік науково-популярної і педагогічної літератури для використання в навчально-виховному процесі ДНЗ та початкової школи" - у вкладеннях

Про організацію виховної роботи в навчальних закладах

Про впровадження методичної проблеми "Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі"

Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів

Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205)

-Наказ МОЗ від 26 червня 2017 р. № 709"Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах»ДСанПіН 5.5.6.009-98."

Перелік основних нормативних документів

з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

1.Конституція України

2.Конвенція ООН про права дитини

3.Сімейний Кодекс України

4.Закон України «Про освіту»

5.Закон України «Про загальну середню освіту»

6.Закон України «Про охорону дитинства»

Стаття 5.Організація охорони дитинства

…організаціюбезкоштовного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів;

7.Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Визначення термінів:

-Статус(дитина-сирота /батьки яких померли або загинули/; дитина, позбавлені батьківського піклування/ у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми, обмежено або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, безпритульні

- діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання);

-форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - усиновлення; встановлення опіки, піклування; передача до прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- для дітей, які залишились без батьківського піклування до 17 жовтня 2008 року, набуття відповідного статусу має підтверджуватися комплектом документів, що засвідчують обставини, за яких дитина стала сиротою або залишилась без батьківського піклування. Окремого рішення органу опіки та піклування щодо надання відповідного статусу дітям зазначеної категорії на сьогодні ухвалювати не потрібно;

- для дітей, які набули відповідного статусу з 17 жовтня 2008 року, прийняття рішення органу опіки та піклування про встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, є обов’язковим.

Відсутність батьків підтверджується відповідними документами які є юридичною підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених чинним законодавством, а саме:

- Документ – свідоцтво про смерть кожного із батьків.

(Якщо дитину виховувала одинока матір, яка померла або загинула, додається довідка з органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини щодо запису відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації народжень за вказівкою матері відповідно до ст.135 Сімейного кодексу України).

- рішень судових органів,

- довідками закладів охорони здоров'я тощо

8.Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

9.Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

10.Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОРЯДОК провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини

53. Щороку служба у справах дітей готує висновок про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що подається працівником центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу,вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина,дільничним лікарем-педіатром, уповноваженою посадовою особою Національної поліції.

{Пункт 53 в редакції Постанови КМ № 1017 від 03.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

11.Постанова КМУ від 5 квітня 1994 р. N 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

п.11. Передбачити для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються, або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах,єдиний квиток, який дає право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі).

п.13. Установити, що:

п.п.5) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у загальноосвітній школі забезпечуються безплатно обідами,…

12. Лист МОН України від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

13. Лист МОН України від 28.08.2021р. № 1/9-433 Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році.

14. Програми організації харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області на 2021 рік, затвердженої рішенням другої (позачергової, другого засідання) сесії Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області восьмого скликання від 29 грудня 2020 року №ІІ-58/VІІІ

…у сфері організації харчування учнів у навчальних закладах:

- забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 100 % від вартості харчування на день такої категорії:

учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

учні 1 – 4-х класів;

діти-інваліди;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

учні 1 – 11-х класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції;

учні з багатодітних сімей;

учні загальноосвітніх навчальних закладів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС(згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ст.27 п.5; ст.30 п.11)

Нормативні документи стосовно навчального процесу

Держстандарт

Про Національну доктрину розвитку освіти

Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД 2015–2025 РОКІВ (ПРОЕКТ)

Інструкція щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОНУ №1/9-419 від 02.09.2015 "Щодо навчальної літератури, що має гриф Міністерства освіти і науки України"

Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ МОНУ від 14.07.2015 №762)

Положення про дистанційне навчання (у редакції наказу МОН від 14.07.2015 №761)

Наказ МОН України від 09.07.2015 №727 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2011 року №907»(скасовано вимоги до НКК)

Безпека життєдіяльності

"Щодо уроку з безпеки на дорозі "лист Міністерства освіти і науки України від 04.11.2015 №1/9-529

Нормативні документи стосовно виховного процесу

Указ Президента України Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

Лист МОН України від 17.11.2015 № 1/9-549 «Щодо заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів»

Методичні рекомендації до відзначення Дня захисника УкраїниЛист МОНУкраїни №1/9-455 від 25.09.2015

Указ Президента Українивід12.06.2015№334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

«Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти»Лист МОН України від 24.06.2015 № 1/9-302

Педагогічна майстерність

Постанова КМУ від 23.12.2015 №1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння"

·Методичні рекомендації щодо створення та наповнення контентом блогу вчителя

Кiлькiсть переглядiв: 294